Getijdenboek

Iksperiment laat zich dit jaar inspireren door het getijdenboek. Niet als indeling van de dag, maar als indeling van het jaar. Gedurende het jaar zullen er meerdere performances worden gehouden binnen dit overkoepelende thema.

Een getijdenboek is een indeling van de dag, die bepaalde wanneer er welke psalmen gezongen en gebeden gebeden moesten worden. De goedgelovige wordt geen moment rust gegund. Zelfs om 3 uur 's nachts moest hij nog opstaan om anderhalf uur te zingen en bidden. Deze tijdstippen, vertaald naar het jaar, inspireren ons de komende tijd om lekker te iksperimenteren. Hierbij zullen wij herhaaldelijk andere kunstenaars uitnodigen om deel te nemen en mee te doen.

Na afloop van het jaar is er een hele lijst van performances ontstaan. Als wij enthousiast zijn over de teksten, foto's, schilderijen en overige kunstuitingen, dan gaat dit gebundeld worden in een, in beperkte oplage te verkrijgen, boekwerk. Een heus eigentijds Iksperimenteel Getijdenboek.

Ook de performances zullen na afloop onder de loep worden genomen om te bekijken wat daarvan allemaal bruikbaar en voor herhaling vatbaar is. Idealiter mondt dit uit in een compilatievoorstelling, waarmee we in 2014 de boer op gaan.

De eerste performance in deze serie is:


Metten cum Lauden

en vindt plaats op 6 april 2013 in Lokaal 21 te Tilburg.

De tweede performance in deze serie is:


Priem kleine Terts

en vindt plaats op 18 juli 2013 in Lokaal 21 te Tilburg.

De derde performance in deze serie is:


Sext en Noon

en vindt plaats op 22&23 november 2013 in Lokaal 21 te Tilburg.

De vierde performance in deze serie is:


Vespers & Completen

en vindt plaats op 13 September 2014 in Theater de NWE Vorst te Tilburg.