Wat is het Iksperiment?

Meerdere kapiteins op één schip,... het werkt! Althans, in het geval van Iksperiment verloopt het vooralsnog voorspoedig. Hoe gaan wij te werk? Vanuit een gemeenschappelijk thema gaan wij elk aan de slag. Vanuit dit beginpunt ontspringen verschillende fragmenten in uiteenlopende disciplines. Het opmerkelijke is dat deze verschillende fragmenten vervolgens weer samenkomen, elkaar beïnvloeden en uitdagen. Dit ontwikkelt zich gaandeweg in steeds sterkere mate. Zodoende ontstaat een compositie waarin het publiek de ene keer actief deelneemt en de andere keer wordt ondergedompeld.

Iksperimenten vallen lastig te kwalificeren. Grenzen worden overschreden. Grenzen tusen disciplines, grenzen tussen vormen, de grens tussen voorstelling en toeschouwer. Door het fragmentarische en interdisciplinaire karakter wordt de bezoeker/participant voortdurend verrast. Door de benadering vanuit verschillende gezichtspunten en kunstvormen ontstaat een boeiend en afwisselend geheel, waarbij de aandacht telkens opnieuw gegrepen wordt.

Wat wij hierbij opmerken is dat wij steeds meer met elkaars kunstvormen en mogelijkheden rekening houden in het eigen maakproces. Hierdoor ontstaat er interactie tussen de verschillende disciplines in een natuurlijk wordingsproces. Hierbij nodigen wij ook graag andere makers uit.

Iksperiment heeft een uitgesproken experimenteel karakter. We spelen met taal en vormen, exploreren en onderzoeken. Muziek Café Cul de Sac heeft ons hiervoor tot nu toe een speelplaats geboden. Voor het eerste toonmoment weten wij vaak enkel de strekking van waar onze mede-iksperimentalisten mee bezig zijn. Ook voor ons zelf zijn deze eerste iksperimentele avonden dus zeer verrassend. Tot onze verbazing ontdekken wij telkens weer dat er dwarsverbanden bestaan tussen onze fragmenten. Integratie gaat steeds verdere vormen aannemen, zonder dat hierdoor het afwisselende karakter verloren gaat. Telkens neemt weer een ander het voortouw, zowel in het eindproduct zelf als in het maak-, opbouw- en productieproces. Met het commentaar van het publiek, elkaar en onszelf, gaan wij vervolgens voort in het proces van verdere ontplooiing.

Iksperiment wordt ondersteund door de Gemeente Tilburg.

De basis van Iksperiment

1 polaroid gijs
2 polaroid maarten
3 polaroid joris
4 polaroid joel
5 polaroid geert jan

De wisselspelers

Pjotr Eijkenboom, Jeroen Klomp, Marike Verbiest, Sander Verbiest, Cefas Hoofs, Roel Kox, Daan Joosen, Jarno van Es, Ad van Schijndel, Jorg Spek, Jeroen van Eijl, Adam van der Sterre, Juriaan van Krieken, Noëmy Maes, Govert Vos, Joris Groeneveld, Joss Carter, Ineke Wolters, Nina Arts, Rens van Bijsteren, Andrew Cartwright, Nick J. Swarth, UFEP, Aisling O'Coineen, Deirdre Griffin, Annoushka Claassen, Thomas Moore, Levi van Huygevoort, Tegest Toonen, Julian van Buul, Arthur Kok, Thomas Kok, Robert den Hartog, Declan De Barra.

Het bestuur

Eric Maas - Voorzitter / Penningmeester
Maudie Der Kinderen - Secretaris
N.N. - vacature penningmeester