Iksperiment@WinterinZuid

Schrijversduo
Schrijversduo 2

In deze poëtische jaargetijden, komt Iksperiment u verblijden met steun en hulp zodat u verguld huiswaarts keren kan. Met zes man, waarvan er twee een kastje dragen en u vragen wat de vergezellende dichter schrijven mag. Wat u verder zag? Een foto die iets toonde dat er voorheen niet was…

Verder ziet u hiernaast of hieronder, een plaatje – men kan niet zonder – zodat u alvast een beeld heeft van wat mijn pen beschreef.