Droombeelden

In een dromerige nostalgie
zullen de sexen slaaps de degens kruisen
gewelddadig...als pijlen op cupido's boog
zwemmen in herinnering
tuffend naar bronzen vergetelheid
koketerend met gouden tijden
droom ik nu net voor mijn einde
van toen het beter was
voor de kolonisatie
en ik mij chauvin ging noemen
de wet me nog geen parten speelde
voor mijn dood
het collectief van andere tijden
stoffig krijtbord van historie
we wisten dat we fietsen moesten
samen in verwondering
ik nog geen oude barrel was
de tijd nog ruiterlijk smeedbaar
zes-en-twintig nachtmerries van bestaan
in een rokerige ontginningsstaat
van kinderlijke fantasmagoria
zo rolde toen de toekomst voort
welluidend tot de eeuwigheid
zo droomden wij de evergreen
op scherp vizier naar achter toe
een perspectief in vogelvlucht
en droommachines
die verslag doen
van uiteindelijk een nieuw begin

gvs 2011